Waterbehandeling

Het op peil houden van de waterkwaliteit in uw vijver is belangrijk voor de planten en vissen in uw vijver. Het is belangrijk om een biologisch evenwicht in uw vijver te creëren. Vijverplanten dragen bij aan een goed evenwicht in uw vijver, maar alleen planten schieten vaak tekort. Doordat planten vaak tekortschieten om de juiste balans te creëren zijn er verschillende producten verkrijgbaar om zo te helpen het juiste evenwicht te verwezenlijken.

Algen bestrijding

De meeste vijvereigenaren willen een heldere vijver. Algen zorgen ervoor dat het water groen en troebel wordt (zweefalgen) of dat delen van de vijver bedekt zijn door de algen, maar het water wel helder is (draadalgen). Gelukkig zijn er producten om beide soorten algen te bestrijden.

Gezonde vijver/Mineralen

Bij het opstarten van een nieuwe vijver is er bijna altijd een tekort aan mineralen in vijverwater. Er zullen extra mineralen moeten worden toegevoegd. Dit komt doordat een vijver in het begin eigenlijk altijd een tekort aan mineralen heeft om planten goed te kunnen laten groeien. Ook als de vijver eenmaal is opgestart kan het zijn dat er een tekort aan mineralen is, dan kunt u ook altijd nog extra mineralen toevoegen.

GH/KH/PH

Het is voor een vijver van belang dat de waterwaarden goed zijn. Als de waterwaarden niet goed zijn zullen vijverplanten minder goed of helemaal niet groeien. Ook zal het effect hebben op alle andere organismen die in de vijver. Om de GH en KH-waarden omhoog te brengen kunt u producten toevoegen om deze waardes te laten stijgen. Als de GH en KH op peil zijn zal de PH ook op de juiste waarde komen.

Met een watertest kunt u erachter komen hoe de waardes ervoor staan in uw vijver.

De ideale waardes zijn:

GH: tussen 7-13

KH: boven 7

PH: tussen 7-8

Thermometer

Drijvende elektronische thermometers.

Vijverbodem

Er zijn verschillende soorten vijverbodem met allemaal hun eigen werking.

Pond soil, Premium Substrate, Superalite

Watertest/Bacteriën

Met een watertest kunt u de GH/KH/PH-waardes van het vijverwater meten.

Een vijver heeft bacteriën nodig. Zonder bacteriën kan een vijver geen biologisch evenwicht ontwikkelen. Bacteriën zorgen ervoor dat de vijver helder blijft en dat vijverplanten kunnen groeien.

Stofzuigers

De vijverbodem wordt vervuild door bladeren, waterplantresten en visuitwerpselen, waardoor de groei van waterplanten wordt verhinderd, maar algen juist vermeerderen. Ophoping van bladeren, waterplantresten en visuitwerpselen kan leiden tot verstopping van uw vijverpomp.

Sofzuigers zorgen ervoor dat het bodemvuil naar de oppervlakte wordt gebracht, waar het met een schepnet uit het water kan worden gehaald.