KH is de carbonaathardheid, ook wordt wel gesproken van het zuurbindende vermogen. Een goede KH-waarde ligt tussen 6° en 10°dH.