Informatie

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit

Een groot onderdeel van een goed verzorgde vijver heeft te maken met de waterkwaliteit van het water in de vijver. De waterkwaliteit wordt vooral in drie waardes uitgedrukt. Deze waardes zijn KH, GH en PH. KH en GH staan voor waterhardheid en PH voor het zuurgraadgehalte. Als we het hebben over koivijvers komen er nog drie waardes bij: Namelijk het nitriet, nitraat en ammonia gehalte.

Maar wat betekenen deze waardes nu en hoe weet u wat de waardes zijn in uw vijver en hoe verbetert u deze waardes? In deze blog zal dit allemaal uitgelegd worden. Hoe beter u uw waardes op orde heeft, hoe beter dit is voor de planten en vissen in uw vijver.

KH

We beginnen met de waarde KH. KH staat voor de carbonaathardheid van het water. Voordat we in het begrip carbonaathardheid duiken is het handig om te weten waar hardheid voor staat als het gaat om water. Hardheid in verband met water oftewel waterhardheid staat voor de waterkwaliteit. In Nederland wordt waterhardheid meestal uitgedrukt in Duitse hardheid dH. KH staat dus voor de carbonaathardheid van het water. Als er over carbonaathardheid wordt gesproken wordt er ook wel de tijdelijke hardheid bedoeld. Carbonaathardheid is het zuurstofbindende vermogen. Carbonaat ontstaat door binding van vrij koolzuur (CO2) aan calcium en of magnesium. Het vormt daarmee een koolzuur (CO2) -bron voor waterplanten en algen. Als er genoeg CO2 wordt vrijgegeven voor de planten dan zal de KH-waarde stabiel zijn. Maar wanneer er meer CO2 wordt gevraagd door planten dan er aanbod is, dan zal CO2 uit het carbonaat worden gehaald en daardoor zal dus de KH-waarde dalen. Een goede KH-waarde ligt tussen 6° en 10°dH. Is uw KH-waarde te laag dan kunt u KH+ toevoegen. Water verversen heeft geen zin omdat het carbonaatgehalte in het leidingwater in Nederland en België te laag is om de gemiddelde KH-waarde van uw vijver omhoog te krijgen.

GH

GH staat voor de gezamenlijke hardheid van het water. De gezamenlijke hardheid van het water wordt door calcium en magnesium bepaald. Ook de GH wordt uitgedrukt in Duitse hardheid dH.

Een goede GH-waarde is van belang voor vijverplanten en micro-organismen. Een juiste GH-waarde zorgt ervoor dat de vijverplanten kunnen groeien en micro-organismen kunnen zich optimaal ontwikkelen is de goede waarden. Een goede GH-waarde voor vijverwater ligt tussen 8° en 12° dH. De zuurstofvoorziening zal bij deze waarden ook gewaarborgd worden. U kunt de GH-waarde indien nodig verhogen met het middel GH+.

PH

De PH geeft het zuurgehalte aan van het water. De ideale PH-waarde ligt tussen de 7 en 8. Hoe lager de PH-waarde, hoe zuurder het water is. De PH-waarde staat in verband met de KH-waarde. Als de KH-waarde daalt zal de PH-waarde minder stabiel worden. Dit is voor vissen erg vervelend en kan leiden tot gevoeligheid voor bacteriën en parasieten. Het is dus voor de PH-waarde van belang dat de KH-waarde op een goede waarde zit.

De PH-waarde in de vijver zegt iets over het CO2 gehalte in de vijver. CO2 in het water veroorzaakt verzuring en dus een stijging van het PH-gehalte. De PH-waarde verschilt tussen ochtends en s’avonds. Dit komt doordat vijverplanten overdag CO2 uit het water opnemen en dat maakt het water minder zuur waardoor de PH-waarde overdag stijgt. In de avond en nacht wordt er wel CO2 geproduceerd door bacteriën maar wordt er geen CO2 opgenomen door planten. Hierdoor zal het PH-gehalte dalen en het water dus verzuren. Het gebruik van middelen om de PH-waarde te verbeteren kan voor korte termijn handig zijn. Maar als u ervoor zorgt dat de KH en GH-waardes in orde zijn, dan zal de PH-waarde stabieler zijn en ook eenvoudiger op het juiste niveau te brengen zijn.

Waardes meten

Nu alle waardes zijn besproken waar iedere vijver eigenaar mee te maken heeft. Kunnen we het hebben over het meten van deze waardes. Voor het meten van de waardes KH, GH, PH bieden wij een speciale test set aan. Met deze test set kunt u nauwkeurig deze waardes meten. Zo weet u precies welke waardes verbeterd moeten worden om de waterkwaliteit te verhogen.

Koivijvers

De eigenaren van koivijvers hebben naast de hierboven besproken waardes ook nog te maken met drie andere waardes. Namelijk nitriet, nitraat en ammonia. Deze waardes staan ook allemaal in verbinding met elkaar.

Ammonia

Ammonia bestaat eigenlijk uit 2 delen namelijk; het giftige gas ‘ammoniak’ (NH3) en het onschadelijke ammonium-ion (NH4). De verhouding tussen deze 2 moleculen is afhankelijk van de ‘zuurtegraad’ (pH-waarde) en de temperatuur. We kunnen eigenlijk stellen dat hoe hoger de temperatuur en zuurtegraad van het water hoe hoger het aandeel giftig ‘ammoniak’ zal worden en dus hoe gevaarlijker voor uw vissen. Samenvattend kunnen we stellen dat zelfs kleine metingen van ‘ammonia’ bij hoge temperaturen en hogere pH-waardes schadelijk tot zelfs dodelijk kunnen zijn voor uw vissen. Het is daarom belangrijk om uw waterwaarden regelmatig te controleren en ammonia-waarden zo laag mogelijk te houden. Het beste is een ammonia waarde van 0. Mocht u met de testset vaststellen dat het niet 0 is dan is het zaak om actie te ondernemen. Er zijn middelen om de ammonia waarden snel te verlagen. Een goed middel hiervoor is Ammofix. Ammofix zet ammoniak om in nitriet en daarna het nitriet in nitraat. Ook kunt u een deel van het water verversen. Dit zal dan in ieder geval 25% van uw vijver moeten zijn. Heeft u een hoog gehalte ammonia in uw vijver dan rijden wij aan om 50% van uw vijverwater te verversen.

Hoe komt er ammonia in mijn vijver

Ammonia ontstaat o.a. door een proces dat ‘mineralisatie’ heet. Hierbij worden eiwitten, aminozuren en ureum uit de ontlasting van vissen omgezet door ‘heterotrofe’ bacteriën in ammonia. Maar wist u dat het meeste wordt uitgescheiden door de kieuwen? Dit kan afhankelijk van verschillende factoren wel oplopen tot 60-80% van alle ammonia. Ook voedseloverschotten en bijvoorbeeld bladeren die in de vijver zijn gevallen leiden tot een stijging van ammonia.

Nitriet (NO2)

Nitriet is net zoals ammonia een giftige stof. Gelukkig is nitriet een stuk minder giftig dan het giftige gas ammoniak uit ammonia. De bacteriën in het filter produceren nitriet maar nitriet wordt vooral geproduceerd bij het afbreken van ammoniak. Voor nitriet geldt net zoals voor ammonia dat het beste is om het helemaal niet in uw vijver te hebben, dus ook weer een waarde van 0. Mocht u toch constateren dat er nitriet aanwezig is, dan kan Nitrifix snel helpen om het nitriet om te zetten in nitraat. Nitraat in lage concentraties is niet heel schadelijk voor vissen. Daarnaast ook het advies om toch snel water te verversen. Afhankelijk van hoeveelheid nitriet, is tussen de 25 en 50% zeker aan te raden.

Nitraat (NO3)

Nitraat is in tegenstelling tot ammoniak en nitriet geen giftige stof. Het is dus niet schadelijk (behalve in extreem hoge concentraties) voor de vissen in uw vijver. Nitraat is ook een voedingsstof voor vijverplanten. Doordat vijverplanten het nitraat in zich opnemen als voedingsstof, zal het nitraat gehalte in de vijver stabiel blijven. Een goed nitraat gehalte ligt tussen de 0 en de 20. Bij een te hoog nitraat gehalte moet u water verversen.

Waardes testen van ammonia, nitriet, nitraat.

De ammonia, nitriet en nitraat waardes kunt u niet testen met de test set die hierboven genoemd is. Voor deze waardes zult u de water test strips van eSHa moeten gebruiken. Deze test strips testen naast ammonia, nitriet en nitraat ook de GH, KH en PH-waardes.

Hoe vaak waterkwaliteit testen?

De waterkwaliteit moet regelmatig getest worden. De PH, KH en GH moeten twee keer per week getest worden. Dit moet zo vaak gebeuren omdat u dan op tijd kan ingrijpen en zo veel ellende kan voorkomen. Op ammonia, nitriet, nitraat moet bij het begin van een nieuwe vijver minimaal 1 keer per week checken. En als de waardes stabiel zijn 1 keer per twee weken checken. Bij een vijver die niet nieuw is moet u als het weer tijd is om de vissen te gaan voeren op de zelfde manier de waardes testen zoals hierboven staat vermeld bij een nieuwe vijver.

 

Geef een reactie